Media

Freudenthal Instituut heeft het Gigo werkboek Mechanica op hun site vermeld

Het Freudenthal Instituut, ons nationale wiskunde centrum  van de Universiteit van Utrecht heeft op zijn website het lesboek Mechanica staan waar met Gigo materiaal een aantal mechanische basis principes geleerd kunnen worden. Voor midden en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw VO. Te gebruiken set is Gigo 3508.

Samenwerking met Coderdojo in Helmond t.b.v. programmeren

PMOT werkt samen met Coderdojo in Helmond t.b.v. programmeren.

Beschrijving 3 Gigo sets door hobby.blogo.nl

Recensie op hobby.blogo.nl over 3 Gigo sets.

Magneten van PMOT gebruikt in met De Magneet op de Hanze Hogeschool

PMOT is de leverancier van de magneten die gebruikt worden in De Magneet, het wetenschapsexperimenteercentrum op de Pabo van de Hanze Hogeschool te Groningen.

Gigo sets binnen TOS 21

Zoals in Nederland het VTB project in het basisonderwijs uitgevoerd werd, had Vlaanderen TOS 21. Een initiatief van de Vlaamse overheid om een aantal¬†scholen te laten starten en te experimenteren met wetenschap en techniek binnen wereld ori√ęntatie. Een van die scholen was VBS De Triangel te Maasmechelen, die veel Gigo sets inzetten bij hun experimenten. […]

Artikel van de website www.jufjannie.nl

Een praktijkervaring met de Japanse zaag

Tondeldoos – Stekuworld (april 2014)

In de Tondeldoos van VonK staat een artikel over het gebruik van Stekuworld 280 in de onderbouw

Bezoek van Eureka aan Avans Hogeschool te Breda 19 april 2013

Meedere keren hebben groepen kinderen, van verschillende basisscholen, gewerkt met diverse Gigo sets, bij hun bezoek aan Avans Hogeschool in Breda. Het enthousiasme en de leergierigheid bij de kinderen was hoog en ze hebben die dag veel geleerd.

Techniekweek 2015 op de Vrije Basisschool Jan Ruusbroeck in Belgi√ę

Als onderdeel van een test voor techniek is het Gigo materiaal ingezet tijdens een techniekweek. Zowel de kinderen als de leerkrachten en ouders zijn verbaasd over het bereikte hoge niveau van wat de kinderen uitgewerkt hebben. Aardig was wel de conclusie dat werken met kostenloos materiaal moeilijker was dan werken met de Gigo sets.

Tondeldoos – Techniek als kapstok 1 (augustus 2013)

Een interview met Pim van Dort (PMOT) en Mart van Gool  van Avans Hogeschool te Breda, over de integratie van taal met wetenschap en techniek

Tondeldoos – Techniek als Kapstok 2 (december 2013

Een interview met Pim van Dort (PMOT) en Nico den Besten en Johan de Wilde van Hogeschool De Driestar in Gouda, over de intergratie van rekenen met wetenschap en techniek

Wetenschap en techniek met Gigo 7121

Een artikel uit de KlasseApart van mei 2012. Wetenschap en techniek als middel. De Eerste Westlandse Montessorischool is een van de 100 scholen van het Platform Beta Techniek, die als vindplaatsschool Talentenkracht. Zij gebruiken o.a. Gigo 7121 als een van technieksets binnen hun lessen

Verkenningscommissie mei 2013

PMOT is de bedenker, initiator en coordinator van TAK (Techniek als Kapstok) en heeft daarbij samengewerkt met Avans Hogeschool en Hogeschool De Driestar, die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van TAK. In het verslag van de verkeningscommissie heeft het Platform Beta Techniek enige voorbeelden van succesvolle projecten genoemd.Tak wordt hierin ook genoemd.

Interview met het reformatorisch dagblad op 22 januari 1993

Ook al werk ik niet meer bij Lego, de activiteiten van toen gebeuren nu binnen PMOT. Was het toen Lego, de voorkeur ligt nu bij Gigo. Dit artikel geeft ook aan dat binnen PMOT ruime ervaring is met wetenschap en techniek.

NRC artikel over Japanse zagen februari 2006

Wouter Klootwijk, de bekende columnist beschrijft zijn ervaring met de Japanse zagen van Topman

Een werktafel als eettafel januari 2005

Een artikel uit het Rotterdams dagblad van januari 2005, van Wouter Klootwijk hoe hij een 4 persoons werkbank om tovert tot een 4 persoons eettafel

Interview familieblad Terdege 2 november 2005

Een interview met Pim van Dort (PMOT)en zijn visie op wetenschap en techniek

Leerlijn verbindingen Techniektalent.nu maart 2014

Techniektalent.nu is een promotiebureau voor techniek, ontstaan op initiatief van verschillende bedrijfsinstanties. Het doel is techniek breed onder jongeren te promoten. Een van die activiteiten is deze lesbrief.

NRC artikel over Tsumiki september 2006

Tsumiki is een houten blokken set, maar niet zoals gebruikelijk. Ontstaan uit Japanse creativiteit en stimuller diverse motrische en creative vaardigheden

NRC augustus 2005 Lucht en water

Een kranten artikel over Gigo pneumatiek en hydrauliek en de vergelijkling met de vergelijkbare sets van Lego. Gigo wordt toch beoordeeld als een beter produkt dan Lego

Leerzaam speelgoed zinder batterij en benzine juli 2005

Een krantenartikel dat in diverse dagbladen heeft gestaan over Gigo Solar. Het assortiment is sinds 2005 verbeterd en fors uitgebreid

Tondeldoos – Chinese handleiding (oktober 2009)

Leerkrachten vragen vaak om een Nederlandse handleiding. Daarom heeft PMOT al zijn Gigo handleidingen nu ook in het Nederlands. Dit artikel geeft aan dat zelfs een Gigo set met een Chinese handleiding geen problem voor kinderen is

Tondeldoos – Japanse zaag (maart 2010)

Een school in Gemert heeft de Japanse zagen uitgeprobeert

Workshop techniek in andere vakken

Vanwege de lange ervaring met techniek in de basisschool heeft PMOT, op verzoek van ¬†het Platform B√®ta Techniek, op 10 juni 2006, een workshop te geven. Daarbij ging het om hoe techniek gecombineerd kan worden met o.a. rekenen, taal, enz. Dit¬†in het kader van de promotie van VTB en techniek. Later is o.a. TAK hieruit […]

Tandwieloefening

Deze tandwieloefening wordt altijd gebruikt bij een workshop techniek. De bedoeling is om aan te tonen dat bij onderzoekend leren het verwerven van inzichten belangrijk is en dat dit met weinig materiaal kan. Deze oefening wordt al bijna 30 jaar gedaan en is en blijft nog altijd een verrassing voor diegene die hem uitvoert

Terra, het magazijn van Stichting Natuur en Milieu

Ook binnen deze organisatie wodt Gigo Solar als positief beoordeeld

Tondeldoos – Techniek binnen het VSO (mei2009)

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft PMOT een project uitgevoerd VSO binnen VTB. Bij de start van het VTB project was men¬†vergeten dat het VSO ook onder het basisonderwijs viel. Door hun uitzondelijke positie zouden ze niet mee kunnen doen aan het VTB project. Om inzicht te krijgen hoe dit vorm gegeven kon […]

Tondeldoos – Van techniek op het VSO naar een wedstrijd (juni 2009)

Een interview met Thijs Richter n.a.v. ons bezoek aan Leerweg/zorg te Drachten. Helaas is het idee nooit tot uitvoering kunnen komen. Misschien onstaat er ooit nog een samenwerkingsverband met andere om juist een wedstrijd te kunnen organiseren zoals die ieder jaar gebeurt in taiwan, waarbij ontwerpend leren de basis is.

Beschrijving Vlaamse techniekboeken

Het Platform Bèta Techniek heeft in december 2008 een korte beschouwing gegeven van 2 Vlaamse techniekboeken. Een speciaal boek voor de onderbouw, Blik op Techniek, waarbij gebruik gemaakt is van gereedschap en PMOT. Het andere boek Robots binnenstebuiten geeft een heldere kijk op Robotica. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij PMOT

Cool! Climate After School

Stichting Collusie heeft een project Cool! Climate After School, waar kinderen naschools activiteiten doen rondom energie besparing. Enkele van de materialen die zij gebruiken zijn diverse Gigo Solarsets