Publicaties

Kijkwijzer techniek

Kijkwijzer is een document van een Vlaamse basisschool die een handvat biedt rondom techniek binnen begrijpen, hanteren en duiden. Goed doordacht en bruikbaar

De menselijke kant van Beta/techniek

Axis, de voorloper van het Platform Bèta Techniek, heeft in 2001 een een publicatie uitgegeven, waarin VTB-1 wordt beschreven. PMOT heeft in 2000, samen met Hobeon een plan geschreven nml. VTB, dat als basis moest dienen voor de implementatie van techniek in de basisschool. Het idee en de invulling van het plan kwam van PMOT. […]

Strategische vragenlijst

De strategische vragenlijst is een hulpmiddel hoe taal en techniek gecombineerd kan worden door middel van vragen. Dit door middel van bv de wie-, waar-, wat-, hoe- vragen te stellen

Techniek stappenplan

Dit basisdocument dient als referentie voor onderzoekend en ontwerpend leren. Het document is verdeeld in 3 domeinen, Basisinzichten techniek, Technisch proces en Sociaal-economische verschijnselen. Deze domeinen zijn weer onderverdeeld in diverse rubrieken Di document wordt vaak als zeer zinvol beschouwd bij het invullen hoe te onderzoeken en/of te ontwerpen en de plaats van techniek in […]

W+T kerndoelen volgens PMOT

Wetenschap en techniek is meer dan de 3 kerndoelen, 42, 44 en 45, die bij het domein natuurkunde staan. Techniek in de dagelijkse leven is altijd gecombineerd met rekenen, b.v. een offerte of een rekening van een technisch bedrijf. Taal is daarbij net zo belangrijk, omdat begrijpelijk gecommuniceerd moet worden en een ieder heeft wel […]

Hoe ontwerpend leren te combineren met rekenen en taal

Onderzoekend en ontwerpend leren is de insteek bij o.a. wetenschap en techniek. Onderzoekend leren kan zich bezig houden met het aanleren van de basiskennis techniek en hoe mechanische principes werken. Bij ontwerpend leren kan de opgedane kennis gebruikt worden bij het oplossen van een technisch probleem of vraag. In dit schrijven wordt kort weergegeven hoe […]

PMOT Inventarisatiematrix

Om met techniek te beginnen is het belangrijk te weten wat er al aan techniek wel of niet aanwezig is in de klas. Deze matrix, in combinatie met de domeinbeschrijving van het Cito, kan daarbij inzicht geven.

Voorbeeldkaart techniek en rekenen

Dit is een voorbeeld hoe, bij het bouwen van een model, bijgehouden kan worden welke onderdelen gebruikt en/of terug gelegd worden. Deze aantallen moeten opgeteld worden. Wat terug gelegd is moet afgetrokken worden van wat gebruikt is. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met de stuks prijs. Hierdoor wordt een totaal per onderdeel berekend. Daarna worden alle […]

Kerndoelen Techniek Vlaanderen

De officiële kerndoelen techniek in Vlaanderen maken een splitsing tussen het kleuters, onze onderbouw, en de lagere school, onze midden en bovenbouw. Het is altijd goed te kijken hoe andere met techniek omgaan.

Rekenen in de tuin

In Amerika is een boek verschenen “Math in the Garden”, waarbij rekenen bij het tuinieren als eenheid vorm gegeven wordt. Hierbij enige pagina’s uit dat boek als voorbeeld.

Veiligheid in het technieklokaal

Er is weinig tot niets te vinden over de eisen voor veiligheid in een technieklokaal. Wij kwamen op internet het afstudeeropdracht “Veilig werken in het technieklokaal”, van Wiliam Klaassen t.b.v. zijn afstuderen bij de HvU in de deeltijdopleding techniek in 2005. Ik heb getracht in contact met hem te komen of zijn afstudeeropdracht gepubliceerd mocht […]

Metselverbanden

Op de website www.joostdevree.nl bij metselverbanden en voorbeelden metselverbanden is een pdf beschikbaar met alle denkbare metselverbanden en metselstijlen. Een goede bron voor metselen in de klas. Het betreft hier een pdf van een powerpointprestenatie van de heer H. Hugter van het Novacollege.